W poszukiwaniu początków cywilizacji: Syria jesienią 2010 r.